Herències, testaments i reclamacions successòries

Dret de successions

Bufete Navarro, desde la seva fundació, ha estat assessorant als seus clients particulars en aquelles qüestions de caràcter personal, com ara el dret de successions, oferint sempre un tracte professional i personal molt proper al client.

Som especialistes en

Donar solució amb eficàcia a les complexes qüestions que es plantegen entorn del fenomen successori

Preparació del testament

Prepareu la seva successió o la de les seves persones estimades amb el millor assessorament jurídic de manera directa i personalitzada. Tracte proper i personal totalment adequat a qualsevol situació dels seus familiars o amics. Eviteu futurs litigis ordenant la successió amb totes les garanties. En casos d’urgència els nostres professionals es desplacen a l’hora que sigui necessària aconseguint la compareixença d’un notari o recorrent a la preparació del testament hològraf si això fos necessari.
info

Reclamació d'herències

Després de la defunció d’una persona aquells que li són pròxims poden tenir l’expectativa que els fos llegat el que ara altres els neguen. Bufete Navarro ofereix un servei directe i personalitzat per a la immediata reclamació dels drets dels nostres clients sobre la successió, des del simple assessorament, la negociació i la solució consensuada, fins a la defensa judicial fins a les més altes instàncies jurisdiccionals, tot això sota les premisses d’honestedat, rapidesa i eficàcia per obtenir la millor solució per als nostres clients.
info

Partició d'herències

Els nostres advocats poden aconseguir la millor solució per a la partició d’herències que es suposin al principi com a molt complicades. Es buscarà sempre el consens amb els altres successors i si a més és necessària la via judicial es tramitarà amb la major celeritat i buscant la millor opció per al client. Es pot aconseguir obtenir finançament per a l’acceptació de l’herència de manera que es possibiliti la partició de forma consensuada en disposar de liquiditat per al pagament d’impostos de successions o plusvàlues municipals.
info

Tramitació de declaració d'hereus

Els nostres professionals tenen àmplia experiència en l’tramitació de declaracions d’hereus testades i intestades, s’han tramitat successions intestades per via judicial de jurisdicció voluntària i per via notarial. Tot això permet garantir el bon fi de la declaració d’hereus que permet l’acceptació de l’herència i el gaudi del seu contingut. L’estudi detallat del contingut de la inventari hereditari permet un assessorament fiable per a l’acceptació de l’herència de forma simple o a benefici d’inventari. Els nostres professionals poden tramitar l’acceptació organitzar un repartiment consensuat, intervenir en la partició, liquidar béns per facilitar l’acceptació de l’herència i fins i tot aconseguir finançament per impostos de l’herència com plusvàlues municipals o impostos de successions.
info

Acceptació d'herències

Els nostres advocats especialitzats en Dret de successions poden tramitar la seva acceptació d’herència de la manera més ràpid i eficient. Aconsegueixi una tramitació integral per aconseguir els béns de l’herència incloent el consecució de la documentació prèvia, la preparació d’escriptures o la tramitació judicial, la liquidació de l’impost de successions i la inscripció en els corresponents registres públics. Per a aquells casos en què els nostres clients no disposen dels recursos necessaris per a l’acceptació de l’herència nostre despatx compta amb solucions de finançament que permeten la tramitació.
info

Necessites una solució a un problema legal?

L'equip de Bufete Navarro està a la seva disposició per a aportar solucions i defensar els seus interessos. Si necessita fer-nos alguna consulta, contacti amb nosaltres a través d'aquest formulari, o telefonant-nos al:
93 675 92 80
Bufete Navarro és un despatx d'advocats. Som un equip de professionals del Dret que busquem sempre aconseguir la millor solució per a cada cas.
envelopemap-markerbubblebullhorncrossmenu